Algemeen 250

Zwemmen

ZC’90 is een zwemvereniging waar gezelligheid en plezier voorop staan. Voor de één is dat een goede techniek leren en voor de ander is dat steeds sneller zwemmen.

Maar bij ZC'90 vinden we dat er naast het zwemmen ook nog leuke dingen gedaan moeten worden, dus hebben we voor de jeugd DUC, de uitjescommissie van ZC'90.

Iedereen is welkom bij ZC’90 !

Zie verder onder informatief klik . 


Actueel

Zwem4daagse
De Zwem4daagse is al behoorlijk wat jaren een begrip in Culemborg. Het sprookje begon in Zwembad de Meer, waar een aantal leden van ZV de Meer het initiatief nam om, gelijk aan de avond4daagse, 4 avonden achter elkaar een afstand te voltooien. Zwemmend in dit geval.
In 2018 is het de tweede keer dat de Zwem4Daagse in zwembad De Waterlinie is georganiseerd. Waar vorig jaar een voorzichtige start is gemaakt met de samenwerking tussen vereniging onderling, is deze dit jaar verstevigd. De Zwem4Daagse wordt gezamenlijk georganiseerd door Zwembad de Waterlinie, zwemvereniging ZV de Meer en zwemvereniging ZC’90.
Dit jaar is het spektakel gehouden van 19 tot en met 23 maart, maar er was nog een ontwikkeling: voor het eerst was het mogelijk om de baantjes ook ’s middags te zwemmen!
Lees verder

Algemene jaarvergadering

Zaterdagmorgen 14 april 2018 wordt de algemene ledenvergadering gehouden in het zwembad. De stukken voor de vergadering zijn inmiddels toegezonden.

Nieuwjaarsduik 2018
Op 1 januari 2018 vond voor de 5e maal de inmiddels tot een traditie geworden UNOX-Nieuwjaarsduik in Culemborg plaats.
Bij dit evenement waren aanwezig Triton Scouting, de Culemborgse Reddingsbrigade, duikvereniging Dipnoi en het Nederlandse Rode Kruis.
Onze hoofdsponsor, DZM-verhuur Culemborg, zorgde voor de volledige logistiek, zoals transport, stroom- en gasvoorziening en verwarming van de kleedruimten.

Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers is het mogelijk om op deze Nieuwjaarsdag de ‘kale’ afgraving in een paar uur tijd om te toveren tot een perfecte ‘duiklocatie’. Lees verder

Vaardigheids- en overlevingstraining voor de jeugd
Zoals in de ALV van 8 april jl. is besproken, willen we de jeugdtrainingen op de zaterdagochtend graag periodiek aanvullen met zwemvaardigheids- en overlevingstraining. Op 1 april en 13 mei hebben we er vast een eerste keer mee gëexperimenteerd om te kijken of de kinderen het leuk vinden. De reacties zijn positief en daarom willen we er graag mee doorgaan. Met deze trainingen willen we de zwemvaardigheid en de zelfredzaamheid in het water onder allerlei omstandigheden vergroten, waarbij de nadruk ligt op het gekleed zwemmen.Lees meer klik

Clubkampioenschap
De uitslag van het clubkampioenschap is 2016 beschikbaar als pdf. Deze pdf is hier klik te bekijken of te downloaden.

Opening zwembad
Maarten zwemmers 1Het nieuwe zwembad werd officieel geopend door Maarten van der Weijden. Na de plechtigheden was er nog voldoende tijd voor een instructie door Maarten. Deze instructie werd door de zwemmers met heel veel belangstelling gevolgd. Natuurlijk worden de adviezen die de zwemmers kregen in de praktijk gebracht; de verwachtingen zijn hoog gespannen. Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagde opening.

 

Info vrijwilligers
Onder downloads/diversen staat een infobrief voor vrijwilligers en een aanmeldformulier, deze info is hier klik te vinden.

Jubileum
In een gezellige sfeer werd 29 zaterdag augustus ons 25-jarig jubileum gevierd. De bijeenkomst was bij ‘t Wilgje in Buren. Het organisatiecomité had de middag perfect voorbereid. Als extra was het weer ook nog eens prima (misschien iets te warm zelfs).
Na de ontvangst met een taartje en een drankje werd aan het echte programma begonnen. Er kon worden gekozen uit een kanotocht en survival. Voor de allerkleinsten was er een aparte activiteit. Uit de reacties bleek wel dat alle drie de activiteiten erg in de smaak vielen.
Aan het eind van de middag konden we tijdens een goede barbecue nagenieten en bijkletsen. Alle leden die meer dan 10 jaar lid zijn, kregen als verrassing ook nog eens een mooie handdoek. Kortom heel erg geslaagd.
De foto's die gemaakt zijn hier klik te bekijken.

Beste zwemmers en ouders van zwemmende kinderen,

Onze jeugdleden hebben je nodig!
Hopelijk ben jij een van de ouders en/of oudere zwemmers die best wel eens een training zouden willen geven, maar die tot nu toe zijn tegengehouden door de gedachte dat het dan elke week zou moeten (nee), of dat je er een lange opleiding voor moet volgen (ook niet).

Wat vragen we aan jou?
We zijn op zoek naar enthousiaste mensen met zwemervaring en/of ouders van zwemmende kinderen die bereid zijn 1x per maand, volgens een zelf te kiezen rooster, 1 of 2 uur training te geven aan jeugdleden. Het gaat om de donderdagavond (van 19.30 tot 20.30) en om de zaterdagochtend (van 8.30 tot 9.30u)
Lees hier verder klik

  • Open water
  • Zwemmers opblaasboot
  • Satter sponsoring
  • Kamp2_2013
  • Kamp1_2013
  • Maarten en Arie
  • Maarten en zwemmers

  Volg ons

waterlinie

Agenda items

za 28 apr >> 07:30 - 08:30
Techniektraining