Lid worden
Nieuwe leden zijn bij ons van harte welkom. Kom eens kijken op één van onze trainingsuren en vergeet je zwemspullen niet. Je mag vier keer proberen of je het leuk vindt. Wil je lid worden dan heeft de trainer een inschrijfformulier voor je. Je kunt dat formulier ook hier klik downloaden.
Het lidmaatschap is de eerste 6 maanden niet opzegbaar, daarna geldt een termijn van een maand. U gaat dus een minimale verplichting van een half jaar aan.

Contributie
De contributie bedraagt:

  tot 18 jaar
18 jaar en ouder
lx per week zwemmen
€ 15,00 per maand € 21,00 per maand
2x per week zwemmen € 20,00 per maand € 26,00 per maand
3x per week zwemmen € 25,00 per maand € 31,00 per maand
4x per week zwemmen € 25,00 per maand € 31,00 per maand
5x per week zwemmen € 25,00 per maand € 31,00 per maand
     
 peuterzwemmen  € 15,00 per maand  

 

 

 

 

 

 

De contributie dient maandelijks, bij voorkeur via een automatische overschrijving, bij vooruitbetaling te worden voldaan

De contributie kunt u overmaken op rekeningnummer NL28 ABNA 0430 9887 10 t.n.v. ZC'90 te Culemborg bij de ABN-AMRO , gironummer van de bank NL34INGB0000002900

Betalingsvoorwaarden
Aan het lidmaatschap zijn betalingsvoorwaarden verbonden. Hier klik kunt u deze voorwaarden bekijken of downloaden.

Beëindiging lidmaatschap
Schriftelijk, met inachtneming van een termijn van één maand, door middel van een opzegformulier, verkrijgbaar bij de trainers en de ledenadministratie, of hier klik te downloaden. Een opzegging dient uitsluitend te worden gezonden aan de ledenadministratie.